Derneğimiz 1992 yılında Kocaeli Üniversitesinin kurulmasının ardından 1993 yılında kurucu rektör Prof.Dr.Atıf Ural’ ın desteği ile Kocaeli mezunu ve üniversitede öğretim elemanı olarak görev yapan,

Özğür Yakışan

İbrahim Sertçelik

Nilifer Çelikkol

Ahmet Hamdi Gülşen

Hale Göymen

Hülya Yetiştiren

Nevcihan Koç

tarafından kurulmuştur.Derneğin amacı Kocaeli Üniversitesinin tanıtımına ve gelişimine destek olmak, bu amaç doğrultusunda bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, üyeleri arasında dayanışma ve işbirliğini tesis etmek, öğrencilere burs ve destekler sağlamaktır.

Derneğimiz kuruluşundan bu güne çeşitli etkinlikler düzenlemiş, üniversitemiz mezuniyet törenlerine katkılar sağlamış, önlisans, lisans ve yükseklisans öğrencilerine burslar vermiş , Kocaeli Üniversitesini tercih eden ve dereceye girenler ödüllendirilmiştir.Üyeleri için sosyal ve kültürel amaçlı geziler, toplantılar yapılmış ,bilimsel kongrelere destekler sağlanmıştır. Kitap ve ders notlarının basımına katkılar verilmiştir.Derneğimizin gelirlerinin büyük bölümü bağışlardan oluşmaktadır. 2004 Yılında çıkan kamu kurumları ile derneklerin ilişkisini düzenleyen yasa gereği derneğimiz faaliyetlerini üniversite dışında sürdürmektedir.

Derneğimize 1976 yılında kurulan Kocaeli Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi (KDMMA), 1982 yılında kurulan ve Yıldız Üniversitesine bağlanan Kocaeli Mühendislik Fakültesi Mezunları, 1992 de kurulan Kocaeli Üniversitesi Mezunları ile Kocaeli Üniversitesinde akademik kadrolarda görev yapan öğretim elemanları üye olabilmektedir.

 

Derneğimizde halen 1210 kayıtlı üyemiz bulunmaktadır.Üyelerimizin çoğunluğu Kocaeli ve civarında ikamet eden mezunlarımızdan oluşmaktadır

Derneğimize üye olmak için mezuniyat belgesi örneği. 2 fotograf. ve kimlik bilgileri gerekmektedir. Yıllık aidatımız 12 TL dir. Üyelik işlemleri web sayfamızdan da yapılabilmektedir. Derneğimiz web adresi www.komed.org.tr  dir.

Derneğimiz son dönem yönetim kurulu,

İbrahim Sertçelik (Başkan)

Ahmet Şen (Başkan Yardımcısı)

Mevlüt Sevindir (Sayman)

Cengizhan M Dikmen (Sekreter)

şeklindedir.Hedefimiz tüm mezunlarımıza ulaşmak ve Kocaeli Üniversitesi ile sürekli iletişimlerini sağlamaktır.

İbrahim SERTÇELİK

Başkan