Derneğimize üye olmak için mezuniyat belgesi örneği. 2 fotograf. ve kimlik bilgileri gerekmektedir. Yıllık aidatımız 24 TL dir. Üyelik işlemleri web sayfamızdan da yapılabilmektedir.

Üyelik başvurusu için aşağıdaki formun doldurulması ve dilekçenin imzalanarak mail gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız

Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan, mezun olanları ile Kocaeli Üniversitesinden öğretim kadrosunda görev yapmış olanlar bu derneğe üye olma hakkında sahiptir. Ancak yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğie kabul veya isteğin reddi şeklinde karar varır ve sonuç başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğie kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımından önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilir.

Dernek üyelerimiz için yıllık üyelik aidatı 24 TL’dir.

Başvurunuzun ardından yönetim kururu kararı ile üyelği kabul edilen başvurulara mail ile üyelik kabul maili gönderilmektedir.

Üyelik Aidatını Yatırmak İçin Hesap Numaraları:

İşbankası Kocaeli Üniversitesi Şubesi

2407 Şube Kodu

168252 Hesap No